Bởi {0}
logo
Xiamen Neway Rubber & Plastic Products Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Bộ phận nhựa; bộ phận cao su Silicone; dải đùn; con dấu và miếng đệm, khuôn
Thứ tự xếp hạng3 giao hàng đúng hạn trong Viết Viện Trợ Cầm NắmSuppliers fortune 500 companiesQuality management certifiedYears in industry(13)Competitive OEM factory

1.Plastic Injection Molding Process
2.Rubber Compression Process
3.CNC Machining Process
4. Plastic Extruding Process
5. Mold Making process

by {0}
các bộ phận nhựa
Rubber Parts
Silicone Bộ Phận
Cao su Đùn niêm phong
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm